Osobné údaje
O žiadosti
Overenie totožnosti

Ak chcete uplatniť niektoré z práv dotknutých osôb, urobte tak najlepšie prostredníctvom niektorého z komunikačných kanálov /telefón, email/, ktorý v súvislosti s vašimi osobnými údajmi spoločnosť Bisnode eviduje. Kontrolu, aké kontaktné údaje o vás Bisnode eviduje, je možné urobiť vo vyhľadávači na www.edb.sk, alebo www.hbi.cz. V takom prípade spoločnosť Bisnode bude totožnosť žiadateľa pokladať za overenú.

V prípade, že Bisnode žiadne kontaktné údaje v súvislosti s Vašou osobou neeviduje, vyplňte prosím tento formulár. Upozorňujeme, že spoločnosť Bisnode ako ich prevádzkovateľ je povinná dostatočne overiť totožnosť žiadateľa.

Čestné prehlásenie
Prečítajte si prosím pozorne nasledujúce prehlásenie a označením príslušného poľa potvrďte, že je prehlásenie pravdivé.
Prehlasujem, že informácie v tejto žiadosti sú presné a že som oprávnený(á) túto žiadosť odoslať.
Beriem na vedomie, že pokiaľ formulár nebude vyplnený správne, alebo bude žiadosť neúplná, spoločnosť Bisnode ju nebude môcť spracovať.
Beriem na vedomie, že v súvislosti s touto žiadosťou budú spracúvané odoslané osobné údaje, ktoré vo formulári uvediem, v súlade s popisom.