Osobní údaje
O žádosti
Ověření totožnosti

Chcete-li uplatnit některé z práv subjektů údajů, učiňte tak nejlépe prostřednictvím některého z komunikačních kanálů (telefon, email), který v souvislosti s Vašimi osobními údaji společnost Bisnode eviduje. V takovém případě společnost Bisnode bude totožnost žadatele pokládat za ověřenou. Kontrolu jaké kontaktní údaje o Vás Bisnode eviduje je možné provést ve vyhledávači na www.hbi.cz, nebo www.edb.sk. V takovém případě společnost Bisnode bude totožnost žadatele pokládat za ověřenou.

V případě, že Bisnode žádné kontaktní údaje v souvislostí s Vaší osobou neeviduje. Upozorňujeme, že společnost Bisnode jako jejich správce je povinna dostatečně ověřit totožnost žadatele.

Čestné prohlášení
Přečtěte si prosím pečlivě následující prohlášení a zatrhnutím příslušného pole potvrďte, že je prohlášení pravdivé.
Prohlašuji, že informace v této žádosti jsou přesné a že jsem oprávněn(a) tuto žádost odeslat.
Beru na vědomí, že pokud formulář nebude vyplněn správně či žádost bude neúplná, společnost Bisnode ji nebude moci zpracovat.
Beru na vědomí, že v souvislosti s touto žádostí budou zpracovávány odeslané osobní údaje, které ve formuláři uvedu, v souladu s popisem.